گالری

آگهی استخدام معاونت سما بوشهر

متقاضیان به استخدام در معاونت سما بوشهر واجد شرایط ذیل جهت تحویل مدارک با شماره تلفن ۰۹۱۷۶۶۷۲۶۰۹ آقای زارعی تماس حاصل فرمایند. * متصدی خدمات تعداد مورد نیاز ۳ نفر زن و ۱ نفر مرد سن زیر سی سال مدرک تحصیلی سیکل یا دیپلم نگهبان – سرایدار : مرد تعداد دو نفر زیر سی سال …

رئوس و اهم فعالیت ها و برنامه های حوزه معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تغییرات مدیریتی و انتصاب جناب آقای دکتر کریمی که طی ابلاغ رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر صورت پذیرفت برنامه ها و فعالیت های مهمی را در سرلوحه کار خود قرار داد که به خلاصه ای از آنان به شرح ذیل اشاره می گردد. الف: مدارس …