پرتال فرهنگی آموزشکده سما بوشهر
حدیث روز

اخبار تصویری

هفتمین دوره کارگاه آموزشی « رمضان بهار قرآن » در مرکز سما بوشهر

هفتمین دوره کارگاه آموزشی « رمضان بهار قرآن » در مرکز سما بوشهر

به گزارش روابط عمومی سما بوشهر  ، این کارگاه آموزشی …

برگزاری کارگاه راندو با ماژیک در آموزشکده سمابوشهر

برگزاری کارگاه راندو با ماژیک در آموزشکده سمابوشهر

کارگاه آموزشی راندو با دانه های رنگی در آموزشکده سما …

برگزاری نشست و هم اندیشی فصلنامه فرهنگ بوشهر در آموزشکده سما بوشهر

برگزاری نشست و هم اندیشی فصلنامه فرهنگ بوشهر در آموزشکده سما بوشهر

نشست و هم اندیشی فصلنامه فرهنگ بوشهر با حضور دکتر …

رویدادهای جدید